What's On at SPIKE / Кой ще е на SPIKE

Learning, listening, and lapping up all that Plovdiv has to offer!

Знание, слушане, и попиване на всичко, което Пловдив има да предложи!

Speakers / Делегати

A world of expertise!

Един цял свят от експертиза!

Artists / Артисти

See who's taking the stage!

Кой ще свири - кога и къде

Venues / Клубове

Get ready to explore the best of Plovdiv!

Изживейте най-доброто от Пловдив!

Scroll to Top