Джес Партридж

Обединеното Kралство

Джес е основателка на консултантската и развойна организация Sounds & Strategy, на маркетинг агенцията BDT Sounds и на списание “London in Stereo”. Тя се фокусира върху подкрепата на международната музикална индустрия чрез развитие на таланти, износ, маркетинг и създаване на общности посредством съвети за финансиране, менторство, семинари и управление на проекти.

В момента Джес Партридж работи с базираните в Европейския съюз организации EMEE и On The Move в подкрепа на музикалната мобилност по целия свят, като паралелно с това работи със CMU, Shesaid.so и Help Musicians в подкрепа на развитието на нови таланти. Тя подхожда със страст към каузата за равенство в музиката и стои зад създаването и развитието на проекта за равенство между половете Keychange за PRS Foundation. Създала е и е предоставила ефикасни програми за Annie Mac, British Council, Wide Days, Brighter Sound и много други.

Джес е проактивен и добре осведомен защитник на новата музика, международното сътрудничество и устойчивите кариери в музиката.