Мичико Фуджимура

Япония

Мичико е заместник-директор на Japan Music Culture Export (JMCE) и участва в музикалната индустрия вече над 25 години. Тя започва кариерата си в EMI Music Japan и се прехвърля в Universal Music Japan, когато Universal поема EMI. През по-голямата част от кариерата си Мичико е продуцент в международните музикални отдели на двете фирми. От 2021 г. е ангажирана с различни дейности, съсредоточени около Tokyo International Music Market (TIMM) – единствения музикален пазар в Япония, фокусиран върху разпространението в чужбина, както и в Japan Music Culture Export (JMCE) – организация, която подпомагаща международното представяне на японски музиканти.

Japan Music Culture Export (JMCE)

JMCE е японска фондация, създадена през 1993 г., за подпомагане на японската музика в международен план и насърчаване на международните бизнес отношения чрез музика. Фондацията се поддържа от японската музикална индустрия, най-вече от големите японски звукозаписни компании и търговски музикални фирми, както и от изпълнители, мениджърски фирми, музикални издатели, концертни промоутъри и др.

 Tokyo International Music Market (TIMM)

TIMM е най-големият японски международен В2В музикална конгрес, който се провежда ежегодно от 2004 г. насам. Събитието се подкрепя от японското Министерство на икономиката и се посещава всяка година от представители на музикалната индустрия, изпълнители и други професионалисти от цял свят.

Тази година ТИММ чества своята 20-годишнина.