Паулина Парванов

Австрия

Паулина Парванов е уважавана фигура от австрийската музикална индустрия, най-известна като основател и изпълнителен директор на soda.mit himbeer – мениджмънт агенция и звукозаписен лейбъл със седалище във Виена, Австрия. Нейният богат опит в управлението на проекти и разработването на дългосрочни стратегии допринасят за настоящата й роля като конферентен мениджър на Waves Festival.

Опитът на Паулина в журналистиката и връзките с обществеността я е изградил като естествен комуникатор, работещ с непоколебима отдаденост за изграждането на силни и трайни връзки с музикалните артисти. Страстта й да руши бариери и да поставя на изпитание установените структури е очевидна в работата й като съосновател на Music Declares Emergency в Австрия. Паулина е активен член на борда на Австрийската търговска асоциация на независимите компании и музикални издатели, където е ангажирана да насърчава интересите на независимите лейбъли и да подкрепя положителните промени в музикалната индустрия.