Томек Бишевич

Полша

Томек е член на борда на фондацията „Краковска музикална сцена“ (Cracow Music Scene Foundation), за която работи през последните десет години. Обучението и екипната работа в мрежа са сред нейните основни цели. Наред с множеството по-малки проекти, „Краковска музикална сцена“ се фокусира върху два основни – конференцията и шоукейс фестивал „Така звучи градът“ (Tak Brzmi Miasto) и инкубатора „Така звучи градът“ (Tak Brzmi Miasto) – огромен образователен проект, който се провежда ежегодно в четири големи полски града за 120 изгряващи музикални артисти и мениджъри.

Участието в тези мащабни бизнес проекти ни най-малко не пречи на Томек Бишевич да развива и творческия си профил. Паралелно той е и басист на групите Cinemon и Empty Ashtray.