Aileen Crowley

United States

Music and Data Strategy Practice Lead

Aileen Crowley is currently a Partner at Lark42. Leading the Music + Data Practice at the strategy consultancy based in New York City. Aileen is a data driven innovator with expertise in streaming, marketing and digital strategy. She has a record of success in new entertainment models. She was on the ground floor of building a new model record label, DigSin, then the first playlist promotion company in the industry, DigMark. And the first global streaming team within Universal Music Group. Aileen also developed the first of its kind, AI Music Marketing course last year.

Aileen has been recognized on the Billboard 40 under 40 list. And has spoken on industry panels internationally. Aileen’s breadth of experience from artist management to music startup to major label, positions her in a unique way to help artists and the industry adopt new ideas in an ever evolving business. Lark42 advises music and tech companies on strategic innovation, product creation, fundraising, marketing + data.

Айлин Кроули понастоящем е партньор в Lark42. Ръководи практиката „Музика + данни“ в стратегическата консултантска компания, базирана в Ню Йорк. Айлийн е иноватор, който се ръководи от данни и има опит в областта на стрийминга, маркетинга и дигиталната стратегия. Тя има успешен опит в областта на новите бизнес модели в света на ентъртейнмънта. Тя е в основата на изграждането на нов модел звукозаписна компания, DigSin, а след това и на първата компания за промотиране на плейлисти в индустрията, DigMark. Тя участва в първия глобален екип за стрийминг в рамките на Universal Music Group.

През миналата година Айлин разработи и първия по рода си курс по музикален маркетинг с изкуствен интелект. Айлин е включена в списъка Billboard 40 под 40 години. И е говорила на международни форуми за индустрията. Богатият опит на Айлин от управлението на артисти до стартиращи музикални компании и големи лейбъли я поставя в уникална позиция да помага на артистите и индустрията да възприемат нови идеи в един постоянно развиващ се бизнес.

Lark42 консултира музикални и технологични компании по въпросите на стратегическите иновации, създаването на продукти, набирането на средства, маркетинга + данните.