David Kaiser

Germany

David’s first forays into the music industry date back to late 2013 and he has been working in the music industry full time since 2015, either with labels, directly with artists, or with festivals where his main focus lied on discovering exciting new ways of using media, marketing, and distribution possibilities.

His search for new ways to help artists increase visibility, following, and streaming numbers led him to Believe in Hamburg to build and establish the new distribution unit Blood Blast Distribution. He is trying to strengthen awareness and exposure of heavy music on all digital platforms with a dedicated international team on any artist level from independent newcomers to already established acts.

Първите стъпки на Дейвид в музикалната индустрия датират от края на 2013 г., а от 2015 г. той работи в музикалната индустрия  в директна колаборация с лейбъли,  изпълнители или фестивали, където основният му фокус е върху откриването на вълнуващи нови начини за използване на медиите, маркетинга и възможностите за разпространение.

Търсенето на нови начини за подпомагане на изпълнителите да увеличат видимостта си, и броя на последователите и стрийминга го кара да се премести в Believe в Хамбург, за да изгради и създаде новото дистрибуторско звено Blood Blast Distribution. Той се опитва да засили интереса към тежката музика на всички дигитални платформи със специален международен екип , който подпомага изпълнители на всяко едно ниво – от независими новатори до вече утвърдени изпълнители.