Magdalena Niestryjewska

Poland

Magdalena Niestryjewska Head of Sync and Music Supervisor at Jaguarec, an independent publisher and creative music agency from Poland.

She began her experience in the music industry at the age of 17 and then moved to the film and advertising industry. 13 years ago, she started her professional career combining image with music. Her experience allows her to fully understand the needs of her clients and knows exactly how to navigate the maze of copyrights owners when clearing music or researching music libraries to match the client’s taste. Magda has been awarded for best choice of music in advertising in Poland and USA. She has also been involved as music supervisor in Poland’s most successful productions for Netflix and HBO.

Магдалена Ниестриевска е Ръководител на отдел “Синхронизация и музикален надзор” в Jaguarec, независим издател в криейтив музикална агенция в Полша.

Започва опита си в музикалната индустрия на 17-годишна възраст, след което се премества във филмовата и рекламната индустрия. Преди 13 години започва професионалната си кариера, като съчетава визуалното с музиката. Опитът ѝ позволява да разбере напълно нуждите на клиентите си и знае как точно да се ориентира в лабиринта от собственици на авторски права при изчистване на правата към музика или проучване на музикални библиотеки, които да отговарят на вкуса на клиентите ѝ. Магда е награждавана за най-добър избор на музика в реклама в Полша и САЩ. Участвала е и като музикален ръководител в най-успешните полски продукции за Netflix и HBO.