Marcelo Garibotto

Finland/Australia

Marcelo, the founder of VIA Music Group and the creator of ”Cutting Through The Noise” at cutnoise.com, heads a distinguished music company with strong foundations in both the European Union and Australia. His rich experience in engineering, manufacturing, and senior management, alongside his prowess as a mentor and strategic leader, empowers him to craft bespoke strategies for talented artists. VIA Music Group, bridging the gap between continents, collaborates with industry professionals in the EU, USA, UK, Canada, and Australia. This ensures artists are connected with the right teams and opportunities globally, including publicists, labels, publishers, producers, writers, tour managers, and booking agents. Marcelo and his team at VIA Music Group work like a family, focusing on collective goals and delivering unparalleled support and expertise. Their dedication has solidified their reputation for nurturing artists and guiding them to achieve their full potential.

Марсело, основател на VIA Music Group и създател на „Cutting Through The Noise“ на сайта cutnoise.com, оглавява изтъкната музикална компания със силни основи в Европейския съюз и Австралия. Богатият му опит в областта на инженерството, производството и висшия мениджмънт, както и уменията му на наставник и стратегически лидер, му дават възможност да разработва индивидуални стратегии за талантливи изпълнители. VIA Music Group, преодолявайки пропастта между континентите, си сътрудничи с професионалисти от индустрията в ЕС, САЩ, Обединеното кралство, Канада и Австралия. Това гарантира, че артистите са свързани с правилните екипи и възможности в световен мащаб, включително рекламни агенти, лейбъли, издатели, продуценти, писатели, мениджъри на турнета и букинг агенти. Марсело и екипът му във VIA Music Group работят като семейство, фокусирайки се върху колективните цели и предоставяйки несравнима подкрепа и експертиза. Тяхната всеотдайност е затвърдила репутацията им на хора, които се грижат за изпълнителите и ги насочват към постигане на пълния им потенциал.