Paulina Parvanov

Austria

Paulina Parvanov is a respected figure in the Austrian music industry, best known as the founder and CEO of soda. mit himbeer, an artist management agency and record label based in Vienna, Austria. Her extensive experience in project management and long-term strategy development also led her to her current role as the conference manager at the Waves Festival.

With a background in journalism and public relations, Paulina is a natural communicator with an unwavering commitment to building strong and lasting relationships with her artists. Her passion for breaking down barriers and challenging existing structures is evident in her work as a co-founder of Music Declares Emergency in Austria. Paulina is an active board member of the Austrian trade association of independent labels and music publishers, where she dedicates her time to advancing the interests of independent labels and advocating for positive change within the music industry.

Паулина Първанов е сред най-уважавинте професионалисти в Австрийската музикална индустрия, известна най-вече като основател и главен изпълнителен директор Soda.Mit Himbeer, агенция за менажиране на артисти и звукозаписна компания, базирана във Виена, Австрия. Богатият ѝ опит в управлението на проекти и разработването на дългосрочни стратегии я отвеждат и до настоящата ѝ роля на мениджър на конференцията на фестивала Waves, Vienna. 

С опит в областта на журналистиката и връзките с обществеността, Паулина е естествен комуникатор с непоколебим ангажимент за изграждане на силни и трайни взаимоотношения с артистите си. Нейната страст към преодоляване на бариерите и предизвикване на съществуващите структури е очевидна в работата ѝ като съосновател на Music Declares Emergency в Австрия. Паулина е активен член на управителния съвет на австрийската търговска асоциация на независимите лейбъли и музикални издатели, където посвещава времето си на защита на интересите на независимите лейбъли и на застъпничеството за положителни промени в музикалната индустрия.