Peter Åstedt

Sweden

Peter Åstedt has been working in the music industry for over 30 years. He started his own record label, Dead Frog Records, at the age of fifteen in 1990. Over the years he has started several companies in different fields in the music industry like PR, Publishing, Distribution, Sync placements, Management, Festivals, and Artist Development. Today he oversees several of the departments on Musichelp which is an umbrella company of different companies in the music industry.

Peter has also been involved in working to structure cities to become music cities. He has worked with five of the top twenty most-streamed songs in the world. He writes the popular music blog that is published on the Future Echoes Showcase website. He is the booker and curator of Sweden’s leading showcase festival Future Echoes and the forum Norrköping Music Day. 

Питър Оастедт работи в музикалната индустрия повече от 30 години. През 1990 г., на петнадесетгодишна възраст, той основава собствена звукозаписна компания Dead Frog Records. През годините основава няколко компании в различни области на музикалната индустрия като PR, издателство, дистрибуция, синхронизация, мениджмънт, фестивали и развитие на изпълнители. Днес той ръководи няколко от отделите на Musichelp, която е компания, обединяваща различни компании в музикалната индустрия.

Питър участва и в работата по структурирането на градове, които да се превърнат в музикални градове. Работил е с пет от двадесетте най-излъчвани песни в света. Той пише популярния музикален блог, който се публикува на уебсайта Future Echoes Showcase. Той е организатор и куратор на водещия шведски шоукейс фестивал Future Echoes и на форума Norrköping Music Day.