Roman Wroblewski

Poland

Roman Wróblewski is a Polish pianist and composer. For almost twenty years he has been involved in many musical projects of various styles. In April 2021, he released his debut album of piano music entitled: ‘3:47 AM’, followed by another album with his international Trio called ‘Sun’ in September 2022.

He has created or co-produced ten studio albums. He has performed in Europe (including Portugal, Denmark, Sweden, Estonia, France), Asia (Taiwan, South Korea) and at many festivals in Poland, including Open’er Festival in Gdynia, Przystanek Woodstock, Spokój Festival, Sea You Showcase Festival, Tak Brzmi Miasto Showcase Festival.

He is the composer of film music for several films. With his documentary film „Swell”, which premiered at the 2021 Warsaw International Film Festival, he won several competitions abroad (including the Cold Hawaii Surf & Film Festival in Klitmøller, Denmark) and won the Best Documentary Award at the 2022 Sopot Film Festival.

Роман Врублевски е полски пианист и композитор. В продължение на почти двадесет години той участва в много музикални проекти от различни стилове. През април 2021 г. той издава дебютния си албум с клавирна музика, озаглавен: „3:47 AM“, последван от друг албум с международното му трио, наречен „Sun“ през септември 2022 г.

Създал е или е бил съпродуцент на десет студийни албума. Концертирал е в Европа (включително Португалия, Дания, Швеция, Естония, Франция), Азия (Тайван, Южна Корея) и на много фестивали в Полша, включително Open’er Festival в Гдиня, Przystanek Woodstock, Spokój Festival, Sea You Showcase Festival, Tak Brzmi Miasto Showcase Festival.

Композитор е на филмова музика за няколко филма. С документалния си филм „Swell“, чиято премиера е на Варшавския международен филмов фестивал през 2021 г., печели няколко конкурса в чужбина (включително Cold Hawaii Surf & Film Festival в Клитмьолер, Дания) и получава наградата за най-добър документален филм на филмовия фестивал в Сопот през 2022 г.