Zsolt Kele

Hungary

Zsolt Kele is a channel manager at Believe working with producers from all over Eastern Europe, with a heavy focus on the Hungarian and Balkan markets. As a Video and Audience Development professional his main objective is to help artists and labels understand how YouTube, TikTok and other video platforms operate, and how to be more visible in such crowded ecosystems, while also solving a variety of rights issues.

He gained experience in artist development and online marketing during his tenure with his previous employer Gold Record, where he had a hand in the online success of many now top artists of the region.

Жолт Келе е мениджър на канали в Believe, който работи с производители от цяла Източна Европа, като се фокусира върху унгарския и балканския пазар. Като професионалист в областта на видеото и развитието на аудиторията основната му цел е да помага на артисти и лейбъли да разберат как функционират YouTube, TikTok и други видео платформи и как да бъдат по-видими в тези пренаселени екосистеми, като същевременно решава различни въпроси, свързани с правата.

Той придобива опит в развитието на артисти и онлайн маркетинга по време на работата си при предишния си работодател Gold Record, където има пръст в онлайн успеха на много от сегашните топ артисти в региона